Profesionell vaskehjelp | Stepapp

Innledning

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for itrenhold.no sine nettsider og våre applikasjoner. Stepapp Norge AS har organisasjonsnummer: xxxx og er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: stepapp.no og vår app fra GooglePlay og App Store

Personopplysninger som behandles

Stepapp Norge AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

– Kontaktperson
– Adresse/fakturaadresse
– Telefonnummer og e-postadresse
– Kommentarer

– Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Hvordan informasjon innhentes?

Stepapp Norge AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:

– Kontaktskjema
– Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste
– Ved kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider
– Ved påmelding til webinar, kurs og konferanser
– Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller blogg på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes

– For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
– For å kunne sende relevant informasjon
– For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på stepapp.no, vår app fra GooglePlay og App Store , vårt CRM-system og nyhetsbrev. I tillegg benytter vi epost marketing system Freshmail som er databehandler og som gjør at vi kan kommunisere med våre kunder og sende relevant informasjon.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Stepapp Norge AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Stepapp Norge AS som databehandler.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Stepapp Norge AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i ett av Stepapp Norges AS systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Stepapp Norge AS har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Dersom du mener at Stepapp Norge AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Telefon xxx
info@stepapp.no
Stepapp Norge AS, Fjordveien 3, 1363 Høvika.